x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Joven.es 3 podręcznik + CD

Edelsa

9788477115236

cena detaliczna:
105,20 zł
cena internetowa:

89,42 zł

Nowy produkt

Status: Dostępny

Opis
Trzecia część podręcznika serii Joven.es przeznaczonej do nauki języka hiszpańskiego. Podręcznik odpowiada poziomowi A2 zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego.

Składa się z sześciu następujących rozdziałów:

    1.    Ludzie
    2.    Przeszłość
    3.    Media
    4.    Zawody
    5.    Wspomnienia
    6.    Planeta Ziemia

Na każdy rozdział przypada:

    -    część wprowadzająca z informacjami na temat omawianego materiału oraz umiejętności, które uczeń ma nabyć po przerobieniu danej partii podręcznika.

    -    dwie części, które mają na celu rozwijanie poszczególnych czterech kompetencji językowych: pierwsza dotyczy rozumienia ze słuchu i wypowiedzi ustnej, z kolei druga rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej

    -    Profundiza, czyli pogłębianie i utrwalanie wiadomości związanych z gramatyką

    -    Acción, czyli zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

    -    Revista de actualidad, czyli informacje związane z kulturą. W tej części główny nacisk położono na rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu pisanego i redagowania wypowiedzi pisemnej

    -    Prepara tu examen, czyli część powtórkowa

    -    Evalúa tus conocimientos, czyli część autoewaluacyjna, dzięki której uczeń sam może zweryfikować posiadane umiejętności

 Ponadto w podręczniku znajdziemy:

    -    płytę CD audio z nagraniami ćwiczeń oraz transkrypcję tychże nagrań

    -    aneks gramatyczny ze wzorami odmian czasowników i zawartością gramatyczną poszczególnych części podręcznika

    -    portfolio, w którym uczeń może samodzielnie zapisywać swoje osiągnięcia

    -    teksty, dzięki którym uczeń przyswaja wiadomości kulturowe

    -    El reportero eres tú, czyli dodatkowe ćwiczenia do poszczególnych części podręcznika

    -    słowniczek, który krok po kroku uczeń tworzy sam
Produkty powiązane