Seria Perfettamente! 

Jest 4 produktów.

Najnowocześniejszy kurs języka włoskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Numery MEN:
• Perfettamente! 1a – 1047/1/2019
• Perfettamente! 1b – 1047/2/2019
• nowatorska metoda nauczania uwzględniająca różnice w funkcjonowaniu półkul mózgowych;
• oryginalna budowa podręcznika, dwie części – niebieska (globalna) i czerwona (analityczna); 
• ćwiczenia z wykorzystaniem kolorowych folii (dołączonych do podręcznika);
• wykorzystanie kolorów – przypisanych elementom językowym – do wzmacniania skojarzeń i zapamiętywania.