Seria Decibel 

Jest 16 produktów.
Kurs języka francuskiego przeznaczona dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej
Numery MEN:
• Decibel 1 – 804/1/2017,
• Decibel 2 – 804/2/2018,
• interdyscyplinarna tematyka,
• gry i zabawy rozwijające kompetencje językowe,
• dwa zadania praktyczne i dwa projekty końcowe w każdym rozdziale,
• weryfikacja sprawności mówienia po każdym rozdziale,
• systematyczna weryfikacja poziomu opanowania czterech sprawności językowych,
• znakomite nagrania – piosenki i ćwiczenia na rozumienie ze słuchu.
na stronę