x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu http://nowela.pl/.

  1.     Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Nowela sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, NIP 7871000455, REGON 630225949, prowadząca działalność za pośrednictwem Sklepu http://nowela.pl/, zwana dalej Sklepem.
  2.     Sklep gromadzi w szczególności następujące dane osobowe:

a)   Dane osobowe gromadzone podczas zakładania konta i składania zamówień: adres e-mail, imię, nazwisko, dane teleadresowe, historia i szczegóły składanych zamówień, dobrowolnie podawane przez Klienta do celów statystycznych: informacja o statusie nauczyciela/ucznia/rodzica i nauczanych lub uczonych językach;

b)  Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji do Newslettera: adres e-mail (obligatoryjnie), dobrowolnie podawane przez Klienta: imię, nazwisko, pierwszy i drugi język obcy, informacja o statusie nauczyciela;

c)   Dane osobowe gromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego: adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane przez klienta w opisie wiadomości.

  1.     Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w szczególności w następujących celach:

-        składanie zamówień w Sklepie,

-        zapewnienie obsługi Konta Użytkownika, w tym zakładanie i usuwanie Konta Użytkownika, przeglądanie dokonanych transakcji, zmiana danych Klienta,

-        w celach marketingowych, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Klienta,

-        składanie zamówień na usługę Newslettera,

-        korzystanie z formularza kontaktowego w celu kontaktu ze Sklepem,

-        w celach statystycznych (dane dot. statusu nauczyciela/ucznia/rodzica i nauczanych lub uczonych języków, podawane dobrowolnie).

  1.     Sklep udostępnia w niezbędnym zakresie przetwarzane dane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje, tj. w szczególności dostawcom platformy internetowej i usług informatycznych i dostawcom usług mailingowych.
  2.     Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
  3.     Sklep każdorazowo informuje Klienta o zakresie, celu i sposobach przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO.
  4.     Sklep zobowiązuje się do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zgodzie z art. 5 RODO. Sklep nie udostępnia danych osobowych osobom nieupoważnionym.
  5.     Klient ma prawo wglądu, sprostowania i usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia tych danych. Prawa dane są ograniczone koniecznością realizacji przez Sklep praw i obowiązków wynikających z dochodzenia roszczeń, postępowań reklamacyjnych, ewidencji księgowej itp.
  6.     Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  7.   Pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@nowela.pl