Perfettamente! PW 1B podręcznik do języka włoskiego. Liceum. Część 2. Lista MEiN. ed. 2019

Część 2 do liceum i technikum

Nowela

72

Joanna Jarczyńska, Katarzyna Święcicka

9788365283566

Nowość

Status: Dostępny

Średnia ocen 
0/5   (0)
Cena internetowa:

54,50 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

X Informacja o cenach

Informacja o cenach ujawnianych przy towarach sprzedawanych w sklepie internetowym https://nowela.pl/:

 • Ceny towarów sprzedawanych w różnych kanałach sprzedaży mogą się między sobą różnić.
 • Cena internetowa ujawniana na stronie sklepu internetowego https://nowela.pl/ oznacza podstawową (regularną) cenę towaru ustaloną właśnie dla tego kanału sprzedaży tj. dla sklepu internetowego https://nowela.pl/. Cena internetowa jest często niższa od ceny katalogowej.
 • Cena katalogowa oznacza podstawową cenę detaliczną, często określaną także jako tzw. cena okładkowa lub cena sugerowana (zwykle ustalana przez wydawcę lub dystrybutora).
 • Informacje o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przed obniżką ceny publikowane na stronie sklepu internetowego https://nowela.pl/ odnoszą się do obniżek ceny internetowej ujawnionej przy towarach sprzedawanych w tym kanale sprzedaży.

Perfettamente! PW 1b podręcznik + zawartość online ed. 2019 - NUMER MEN 1047/2/2019

Podręcznik zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356)

Innowacyjny kurs języka włoskiego od podstaw, opracowany dla szkół ponadpodstawowych przez polskie autorki.

Podręcznik posiada wyjątkową strukturę zawierającą dwie komplementarne wobec siebie części: niebieską – globalną, oraz czerwoną – analityczną. Zastosowana metoda wynika z wykorzystania rezultatów badań nad pracą ludzkiego mózgu w czasie nauki.

Mocne strony Perfettamente!:

 • wzmocnienie globalnego przetwarzania wiadomości i myślenia analitycznego dzięki dwuczęściowej budowie podręcznika;
 • ciekawe i bardzo urozmaicone ćwiczenia, w tym ćwiczenia z wykorzystaniem kolorowych folii (dołączonych do podręcznika);
 • wykorzystanie kolorów – przypisanych elementom językowym – do wzmacniania skojarzeń i zapamiętywania;
 • indukcyjne podejście do gramatyki;
 • ćwiczenia sprawdzające jednocześnie leksykę i gramatykę oraz łączące różne kompetencje językowe;
 • spiralne przetwarzanie przyswojonego materiału;
 • możliwość pracy w różnym wymiarze godzin i indywidualnego podejścia do ucznia, dzięki licznym materiałom językowym o różnym stopniu trudności;
 • czytelna i funkcjonalna struktura każdego rozdziału;
 • dwie gry planszowe dołączone do drugiej części serii;
 • na końcu podręcznika umieszczono aneks gramatyczny oraz słowniczek włosko-polski.
Bogata obudowa dydaktyczna, dostępna nieodpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych  w BIBLIOTECE NAUCZYCIELA NA PORTALU ROMANISTY

Zachęcamy do rejestracji w Bibliotece Nauczyciela!Korzystaj z dodatkowych funkcji w Bibliotece Audio:
- słuchaj,
- pobieraj,
- udostępniaj,
na dowolnym urządzeniu.

Życzymy przyjemnej nauki.

  Biblioteka Audio Nowela - Pobierz nagrania  
Bogata obudowa dydaktyczna, dostępna nieodpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych  w BIBLIOTECE NAUCZYCIELA NA PORTALU ROMANISTY, obejmuje m.in.:                      
 1. Przewodnik metodyczny wersja pełna   
 2. Przewodnik metodyczny wersja skrócona           
 3. Sprawdziany                     
 4. Plan dydaktyczny                           
 5. Librus – rozkład materiału na 2 godz.    
 6. Nagrania audio mp3
 7. Program nauczania języka włoskiego w szkołach ponadpodstawowych    

Zachęcamy do rejestracji w Bibliotece Nauczyciela!


Produkty powiązane

Katalog: Perfettamente! PW 1B podręcznik do języka włoskiego. Liceum. Część 2. Lista MEiN. ed. 2019