x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Regulamin Księgarni

REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

 1.     Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://nowela.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Nowela sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań, NIP 7871000455, REGON: 630225949
 2.     Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@nowela.pl lub pod nr. tel. 618474040.
 3.     Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4.     Sklep http://nowela.pl/ oferuje sprzedaż detaliczną i hurtową. Sklep jest sklepem specjalistycznym oferującym publikacje do nauki języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego oraz, w mniejszym zakresie, innych języków obcych.
 5.     Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 6.     Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 7.     Właściciel http:/nowela.pl/ zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep Internetowt opisane zostały w Polityce Prywatności, która znajduje się tutaj , udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1.     Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://nowela.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2.     Właściciel – Nowela sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41-49, 60-171 Poznań, NIP 787-10-00-455, REGON: 630225949.
 3.     Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4.     Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5.     Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6.     Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7.     Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska
 8.     Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9.     Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1.     W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

o    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

o    dostęp do sieci Internet;

o    adres poczty email.

2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 1.     Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1.     Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail, hasło, telefon kontaktowy, imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i korespondencji, za pomocą formularza.
 2.     Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3.     Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4.     Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5.     Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6.     Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
 7.     Zarejestrowany Klient ma możliwość:

o    dostępu do statusu oraz historii zamówień;

o    otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

o    informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

o    zamówienia produktu,

o    zmiany swoich danych;

o    zmiany swojego hasła;

o    sprawdzenia swojego zamówienia;

 1.     Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.
 2.     Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 3.   Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

 1.     Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, z wyłączeniem przerw technicznych, o których Klient informowany jest na stronie Sklepu.
 2.     Przy każdym produkcie na stronie Sklepu znajduje się informacja dotycząca dostępności oraz stanów magazynowych. Klient powinien zwrócić szczególną uwagę na powyższe informacje w trakcie dokonywania zamówienia w Sklepie.
 3.     Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 4.     Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 5.     Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6.     Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 7.     Klient składa zamówienie w formie elektronicznej poprzez sklep w następujący sposób:

o    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

o    podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

o    wybór formy dostawy i płatności;

o    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

o    wysłanie potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

o    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.

 1.     Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
 2.     Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 3.   Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

o    dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

o    opis produktu;

o    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

o    cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

o    formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

o    sposób płatności;

o    informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;

o    w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

VI. Forma płatności

 1.     Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

o    Płatność przelewem na rachunek bankowy;

o    Płatność za pobraniem.

o    Płatności przelewem za pośrednictwem serwisu PayU

 1.     Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
 2.     Możliwe jest przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.

VII. Ceny

 1.     Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2.     Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych i zawierają podatki. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.
 3.     Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4.     Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1.     Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej na stronie Sklepu, są to:

o    Kurier FedEx

o    Poczta Polska

 1.     Termin dostawy do 1-3 dni roboczych od momentu nadania w przypadku wysyłki za pobraniem lub od momentu zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. 
 2.     Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 3.     Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy, niż dostawy proponowane przez Sklep.
 4.     Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

IX. Usługa Newslettera

 1.     Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2.     Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3.     Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4.     Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją dotyczącą możliwości rezygnacji z usługi.
 5.     Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowyNiniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1.     Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Nowela sp. z o.o., ul. Junikowska 64, 60-163 Poznań, NIP 787-10-00-455, REGON: 630225949, zamowienia@nowela.pl.
 2.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma Nowela sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41-49, 60-171 Poznań, 787-10-00-455, REGON: 630225949.
 3.     Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 4.     Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5.     W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6.     Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu [Formularz odstąpienia od umowy] oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

XI. Prawo Konsumenta do reklamacji

 1.     Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

o    listownie na adres: Nowela sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

o    wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamowienia@nowela.pl.

 1.     W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2.     Sklep ma obowiązek ustosunkować się do żądań postawionych w reklamacji przez Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3.     W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.
 4.     Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
 5.     Sprzedawca powinien w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo towar wymienić. 
 6.     Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest istotna.
 7.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8.     Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9.   Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę. 
 10.   Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 11.   Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.
 12.   Uszkodzenia mechaniczne, jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.
 13.   Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 14.   Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie Formularz reklamacyjny

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1.     Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu udostępnionej pod adresem http://nowela.pl/polityka-prywatnosci.html

XIII. Pozostałe

 1.     Regulamin jest dostępny pod adresem http://nowela.pl/.
 2.     Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3.     Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 4.     Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów.
 5.     Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 6.     Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.