Egzaminy 

Jest 38 produktów.

W naszej internetowej księgarni znajdziesz pomoce naukowe, dzięki którym przygotujesz się do egzaminów DELF/DALF, testów TCF oraz innych sprawdzianów poziomu kompetencji językowych, zgodnych z klasyfikacją Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oferujemy podręczniki i przewodniki merytoryczne uznanych wydawnictw naukowych.

Ucz się razem z nami!

DELF i DALF są dyplomami wydawanym...

... wydawanymi przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, które poświadczają znajomość języka francuskiego na poziomach A1, A2, B1, B2+, C1 i C2. Uzyskuje się je po zdaniu państwowych egzaminów DELF i DALF. Ich przebieg i sprawdzane umiejętności są takie same na arenie międzynarodowej, dlatego dyplomy uznawane są na całym świecie. Egzaminy są organizowane dla dzieci w wieku 8-12 lat, dla młodzieży poniżej 18 roku życia oraz dla osób pełnoletnich. Podzielone są na część ustną i pisemną, a w ich trakcie sprawdzane są takie kompetencje, jak umiejętności pisemne i rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź ustna.

Na naszą ofertę składają się zarówno podręczniki DELF/DALF dla uczniów przygotowujących się do egzaminu, jak i przewodniki metodyczne dla nauczycieli prowadzących lekcje na różnych poziomach zaawansowania.

W podręcznikach poza wieloma przykładami zadań egzaminacyjnych znajduje się też opis formy i przebiegu egzaminu, wyjaśnienie kryteriów oceny, a także liczne wskazówki na temat wykonywania różnych typów ćwiczeń. Pomoce merytoryczne to między innymi scenariusze lekcji oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne. Do niektórych z dostępnych tu pozycji dołączona jest także płyta CD z nagraniami. Szczególnie polecamy popularne podręczniki do DELF i DALF od wydawnictwa Didier.

Inne certyfikaty i dyplomy

W asortymencie naszej internetowej księgarni znajdują się ponadto serie książek przygotowujących do testu TCF. Sprawdza on kompetencje rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, a także znajomość struktur gramatycznych. Zaświadczenie o zdaniu testu TCF uznawane jest na całym świecie i obowiązuje przez 2 lata. Poza nimi w sprzedaży mamy też wiele pozycji ukierunkowanych na rozwój poszczególnych kompetencji: pisania, słuchania, czytania, znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych itd. Zapraszamy do zamawiania wybranych podręczników.

Więcej
na stronę