Nuevo Prisma - Podręcznik do nauki języka hiszpańskiego

Jest 56 produktów.
Kompleksowy kurs języka hiszpańskiego dla młodzieży i dorosłych na poziomach A1-C2.
Mocne strony kursu:
• czytelne i  przejrzyste układy stron
w podręczniku,
• akcent położony na strategie uczenia się oraz strategie komunikacyjne,
• materiał gramatyczny przedstawiony
w przystępny sposób,
• przybliżenie różnorodności kulturowej,
• teksty i ćwiczenia pomagające w opanowaniu słownictwa i wymowy, 
• różnorodne techniki uczenia się: odgrywanie ról, prowadzenia dialogów.
na stronę