Seria Espacio Joven 360 

Jest 35 produktów.

Innowacyjny kurs języka hiszpańskiego na dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej
Numery MEN:
• Espacio Joven A1 826/1/2017
• Espacio Joven A1+ 826/2/2018
• równomierne rozwijanie czterech sprawności: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie ze zrozumieniem,
• atrakcyjna, dynamiczna szata graficzna,
• liczne odniesienia do współczesnych tematów, którymi interesuje się młodzież, 
• systematyczna weryfikacja poziomu kompetencji językowych,
• sprawdzona formuła pracy przygotowująca do egzaminu ósmoklasisty. 

na stronę