Seria Edito Pro 

Jest 7 produktów.
Seria Édito Pro B1 dla studentów i dorosłych, którzy chcą opanować francuski język biznesowy:
• ułatwia poruszanie się w profesjonalnym środowisku i zwiększa szansę na wyróżnienie się na rynku pracy,
• oferuje szeroki wybór autentycznych dokumentów pochodzących z francuskich przedsiębiorstw,
• rozwija umiejętności mediacyjne i negocjacyjne,
• uwzględnia różne typy dyskursu i bierze pod uwagę kwestie kulturowe i międzykulturowe,
• przygotowuje do Diplôme de français des affaires B1 Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Île-de-France.