Kategorie

Wydawcy

Testy sprawdzające do podręcznika MOBILE A2

Testy umożliwiające ocenę stopnia opanowania materiału – po 2, 4, 6, 8 i 10 rozdziale podręcznika MOBILE A2, przygotowane przez autorki polskiej adaptacji podręcznika.