Kategorie

Wydawcy

Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego (ÉCHO, MOBILE, LATITUDES)

Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego - od poziomu zerowego dla szkół ponadgimnazjalnch (ÉCHO, MOBILE, LATITUDES)


Autorzy: Jolanta Kamińska, Marzena Pelcer, Zofia Lis

Numer MEN dopuszczenia do użytku szkolnego DKOS-5002-86/03.