Kategorie

Wydawcy

Dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem JOVEN.ES A2

Plan pracy z podręcznikiem zgodny z nową podstawa programową. poziom III.0.

Poniższy rozkład materiału do drugiej części podręcznika JOVEN.ES A2 – zakres podstawowy przewidziany został na około 72 godziny. Liczba godzin przewidzianych na poszczególne tematy może ulec zmianie w zależności od potrzeb.