Kategorie

Wydawcy

Wykaz dopuszczeń MEN

Wykaz dopuszczeń MEN 2015 - 2017

JĘZYK FRANCUSKI
Serie wieloletnieTomTytułNumer MENPoziom edukacji
Amis et compagnieIAmis et compagnie 1118/1/2009/2015Gimnazjum
IIAmis et compagnie 2267/2/2010/2015Gimnazjum
IIIAmis et compagnie 3 267/3/2011/2017Gimnazjum
Amis et compagnie - KLASA VII
IAmis et compagnie 1802/1/2017Szkoła podstawowa
DécibelIDécibel 1743/1/2015Gimnazjum
IIDécibel 2743/2/2016Gimnazjum
IIIDécibel 3743/3/2017
Gimnazjum
Décibel - KLASA VII IDécibel 1804/1/2017Szkoła Podstawowa
ÉchoIÉcho 1405/1/2015/z1Szkoły ponadgimnazjalne
IIÉcho 2405/2/2016/z1Szkoły ponadgimnazjalne
SaisonISaison 1749/1/2015Szkoły ponadgimnazjalne
IISaison 2749/2/2016Szkoły ponadgimnazjalne
JĘZYK HISZPAŃSKI
Serie wieloletnieTom TytułNumer MEN Poziom edukacji
Espacio JovenIEspacio Joven 1709/1/2014/2015Gimnazjum
IIEspacio Joven 2709/2/2014/2016 Gimnazjum
IIIEspacio Joven 3709/3/2017Gimnazjum
Espacio Joven - KLASA VII IEspacio Joven A1826/1/2017 
Szkoła podstawowa
Nuevo PrismaINuevo Prisma 1657/1/2013/2015Szkoły ponadgimnazjalne
IINuevo Prisma 2657/2/2014/2016 Szkoły ponadgimnazjalne
 
JĘZYK WŁOSKI
Serie wieloletnieTomTytułNumer MEN Poziom edukacji
Progetto italiano Junior IProgetto italiano Junior 1319/1/2011/2015Gimnazjum
IIProgetto italiano Junior 2319/2/2012/2016Gimnazjum
IIIProgetto italiano Junior 3 319/3/2013/2017
Gimnazjum
Progetto italiano Junior - KLASA VIIIProgetto italiano Junior 1a    873/1/2017 Szkoła podstawowa
Nuovo Progetto italiano INuovo Progetto italiano 1557/1/2012/2015Szkoły ponadgimnazjalne
IINuovo Progetto italiano 2557/2/2013/2016 Szkoły ponadgimnazjalne
Va bene!IVa bene! 1750/1/2015Gimnazjum
IIVa bene! 2750/2/2016Gimnazjum
IIIVa bene! 3750/3/2017Gimnazjum
Perfettamente!IPerfettamente! 1a764/1/2015Szkoły ponadgimnazjalne
IIPerfettamente! 1b764/2/2015Szkoły ponadgimnazjalne
IIIPerfettamente! 2atermin zgłoszenia do MEN:
czerwiec 2017  
Szkoły ponadgimnazjalne