Kategorie

Wydawcy

Opinia dotycząca Programu nauczania języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Opinia dotycząca Programu nauczania języka włoskiego dla szkół ponadgimnazjalnych zawierająca  ocenę zgodności programu nauczania z nową podstawą programową przedmiotu język obcy nowożytny, szkoły ponadgimnazjalne, IV etap edukacyjny.