Kategorie

Wydawcy

Opinia dotycząca Programu nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (PRISMA)

Opinia dotycząca Programu nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych zawierająca ocenę zgodności programu nauczania z podstawą programową przedmiotu język obcy nowożytny, szkoły ponadgimnazjalne, IV etap edukacyjny.