Kategorie

Wydawcy

Préparation au DELF - Materiał uzupełniający do podręcznika MOBILE A1 do nauki języka francuskiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Préparation au DELF Ćwiczenia ewaluacyjne odnoszące się do przerobionego w rozdziale materiału (jedna strona do każdego rozdziału, łącznie 10 stron). Doskonale nadają się do weryfikacji stopnia opanowania zagadnień językowych, którym poswięcony jest dany rozdział podręcznika. Dotyczą zarówno sprawności rozumienia tekstu pisanego lub mówionego jak i pisania tekstów.