Kategorie

Wydawcy

Opinia dotycząca Programu nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego

Opinia dotycząca "Programu nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego – od poziomu zerowego dla szkół ponadgimnazjalnych” (ÉCHO, MOBILE, LATITUDES)

UWAGA!

Opinia o programie nauczania potwierdza zgodność "Programu nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego – od poziomu zerowego dla szkół ponadgimnazjalnych” z nową podstawą programową. Program nauczania wraz z opinią należy przedstawić Dyrekcji Szkoły.