Kategorie

Wydawcy

Dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem MOBILE A2

Plan dydaktyczny przeznaczony do pracy z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, kontynuującymi naukę języka francuskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Materiał nauczania zaplanowany jest na 78 godzin, czyli na około 3 semestry.