Kategorie

Wydawcy

Dydaktyczny plan pracy z podręcznikiem JOVEN.ES A1

Plan pracy z podręcznikiem zgodny z nową podstawa programową. poziom III.0.

Poniższy rozkład materiału do pierwszej części podręcznika JOVEN.ES A1 – zakres podstawowy przewidziany został na około 64 godziny. Liczba godzin przewidzianych na poszczególne tematy może ulec zmianie w zależności od potrzeb.