Kategorie

Wydawcy

Rozkład materiału do podręcznika AMIS ET COMPAGNIE 2

Materiał nauczania zaplanowano na 60 godz. lekcyjnych, na podstawie podręcznika Colette Samson AMIS ET COMPAGNIE 2,
wyd. CLE International 2008, do realizacji w wymiarze 2 godz. lekcyjnych tygodniowo.