Kategorie

Wydawcy

Program nauczania języka francuskiego. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 (ALEX ET ZOÉ)

Program nauczania języka francuskiego. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 (ALEX ET ZOÉ)
Nr MEN: DKOS-5002-60/07

Autorzy: A. Kowalska, A.Paciej-Motyl
Konsultacja merytoryczna: M. Pamuła

Program charakteryzuje sie przemyślaną koncepcją nauczania najmłodszych uczniów, uwzględniającą specyfikę pracy z tą grupą odbiorców. Zawiera niezwykle przydatną część poświęconą przygotowaniu ucznia do samokształcenia.

UWAGA!

Program nauczania języka franucskiego dla szkół podstawowych: klasy 1-3 jest zgodny z nową podstawą programową. Program nauczania wraz z opinią o programie należy przedstawić Dyrekcji Szkoły.


Opinia o programie nauczania języka francuskiego. Pierwszy etap edukacyjny: klasy 1-3 (ALEX ET ZOÉ)