x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Testy różnicujące poziom A1 Język francuski

Nowela

9788389876812

cena detaliczna:
13,34 zł
cena internetowa:

10,67 zł

Nowy produkt

Status: Dostępny

Opis
Nowe wytyczne i zalecenia dotyczące nauczania języków obcych w gimnazjach począwszy od roku szkolnego 2009/2010, wprowadzone rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008 roku, nakładają na szkoły i nauczycieli wymóg właściwego określenia i wykorzystania zdobytych przez uczniów w szkole podstawowej umiejętności językowych oraz przeprowadzenie testów, które pozwolą na zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich grup zaawansowania.

Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom opracowaliśmy zestaw testów różnicujących z języka francuskiego. Testy są przeznaczone dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum. Mają one za zadanie umożliwić ocenę poziomu znajomości języka uzyskanego w szkole podstawowej i dokonać właściwego podziału na grupy tak, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom kompetencji językowych.

Materiały, które Państwu oferujemy składają się z:
- 5 niezależnych i kompletnych testów, gotowych do powielania,
- klucza i przykładowych rozwiązań zadań otwartych do każdego testu,
- transkrypcji nagrań,
- płyty z nagraniami tekstów do zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.

Wszystkie testy zostały skonstruowane według tej samej koncepcji, na podstawie wymagań szczegółowych wskazanych w podstawie programowej – język obcy nowożytny II etap edukacyjny (klasy IV-VI) i opisu kompetencji językowych dla poziomu A1 zawartego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Każdy z testów sprawdza wiedzę z zakresu:
- słownictwa (8 pkt),
- gramatyki (12 pkt),

oraz umiejętności:
- rozumienie ze słuchu (10 pkt),
- rozumienie tekstu czytanego (7 pkt),
- produkcję, reagowanie, mediację (8 pkt).

Dodatkowo, aby ułatwić sprawdzanie zadań zamkniętych, przygotowaliśmy KARTY ODPOWIEDZI do wypełnienia przez ucznia oraz dla nauczyciela SZABLONY z kluczem do testów.