Kategorie

Wydawcy

Temas de turismo podręcznik

Editorial Edinumen

9788495986993

cena detaliczna:
103,90 zł
cena internetowa:

83,12 zł

Nowy produkt

Status: Ostatnie egzemplarze

Opis
Temas de turismo to podręcznik przygotowujący do egzaminu umożliwiającego uzyskanie certyfikatu na poziomie superior wydawanego przez Madrycką Izbę Handlową. Zgodnie z zasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, poziom trudności odpowiada poziomowi B2.

ćwiczenia bazują na autentycznych materiałach pochodzących z hiszpańskich przedsiębiorstw tematyka z zakresu turystyki zadania rozwijają cztery kompetencje językowe: czytanie, pisanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu podręcznik adresowany jest do osób, które chciałyby studiować na hiszpańskich uniwersytetach bądź pracować w hotelarstwie lub firmach usługowych, gdzie wymagana jest branżowa znajomość języka.
Produkty powiązane