Kategorie

Wydawcy

Sprawdzian szóstoklasisty język francuski 2015

% Sprawdzian szóstoklasisty język francuski 2015

Nowela

9788362008445

Nagrania audio do pobrania ze strony www.portalromanisty.pl
(Biblioteka -> Materiały edukacyjne -> Strefa Ucznia / Strefa Nauczyciela)

 

cena detaliczna:
5,56 zł
cena internetowa:

4,45 zł

-13,07 zł

17,52 zł

Nowy produkt

Status: Dostępny

Opis
ÄWICZENIA DLA SZÓSTOKLASISTÓW Publikacja z Äwiczeniami, ktĂłre uĹatwiajÄ przygotowanie do sprawdzianu z jÄzyka francuskiego, wyjÄtkowo przydatna w przededniu wprowadzenia egzaminu – poczÄwszy od roku szkolnego 2014/2015 – w VI klasie szkoĹy podstawowej. KsiÄĹźka zawiera Äwiczenia, a ponadto opis arkusza egzaminacyjnego, charakterystykÄ zdaĹ, materiaĹ gramatyczny i leksykalny do powtĂłrzenia przed sprawdzianem, komentarze do zadaĹ oraz wskazanie umiejÄtnoĹci jÄzykowych sprawdzanych w kaĹźdym typie zadaĹ. W koĹcowych rozdziaĹach zamieszczono rozwiÄzania wszystkich zadaĹ, sĹowniczek francusko-polski oraz transkrypcje tekstĂłw do zadaĹ sprawdzajÄcych rozumienie ze sĹuchu.