Metaphysique des tubes

176

9782210755406

Nowość

Status: Ostatnie egzemplarze

Średnia ocen 
0/5   (0)
Cena internetowa:

26,80 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

X Informacja o cenach

Informacja o cenach ujawnianych przy towarach sprzedawanych w sklepie internetowym https://nowela.pl/:

  • Ceny towarów sprzedawanych w różnych kanałach sprzedaży mogą się między sobą różnić.
  • Cena internetowa ujawniana na stronie sklepu internetowego https://nowela.pl/ oznacza podstawową (regularną) cenę towaru ustaloną właśnie dla tego kanału sprzedaży tj. dla sklepu internetowego https://nowela.pl/. Cena internetowa jest często niższa od ceny katalogowej.
  • Cena katalogowa oznacza podstawową cenę detaliczną, często określaną także jako tzw. cena okładkowa lub cena sugerowana (zwykle ustalana przez wydawcę lub dystrybutora).
  • Informacje o najniższej cenie z ostatnich 30 dni przed obniżką ceny publikowane na stronie sklepu internetowego https://nowela.pl/ odnoszą się do obniżek ceny internetowej ujawnionej przy towarach sprzedawanych w tym kanale sprzedaży.

" A trois ans, on est un Martien ", écrit Amélie Nothomb. Et avant ? Cette question métaphysique, peu de Lecteurs se la sont posée... Métaphysique des tubes est le récit d'une " aventure fondatrice " : celle qui conduit ta narratrice à reconstituer les trois premières années de son existence, à combler par l'imaginaire une mémoire confuse, sinon improbable. Ce roman remonte dans la genèse de l'identité " japonaise " de l'auteur et propose un étonnant récit d'enfance : celui d'une petite fille qui se métamorphose, questionne le monde et s'émerveille devant sa beauté paradoxale, fragile. Ce texte, riche et souvent drôle, est l'occasion d'aborder la complexité du genre autobiographique dans sa relation entre le réel et ta fiction, mais aussi de réfléchir à la construction poétique d'une personnalité et à la place qu'y tient le langage. L'appareil pédagogique est suivi d'une d'Amélie Nothomb.

„W wieku trzech lat jesteś Marsjanką” — pisze Amélie Nothomb. A wcześniej ? To metafizyczne pytanie, które zadało sobie niewielu Czytelników... Metafizyka tuby to opowieść o „przygodzie założycielskiej”: tej, która prowadzi narratora do odtworzenia pierwszych trzech lat swojego istnienia, do zapełnienia wyobraźnią pomieszanego wspomnienia , jeśli nie nieprawdopodobne. Powieść ta powraca do genezy „japońskiej” tożsamości autorki i oferuje zadziwiającą historię z dzieciństwa: historię małej dziewczynki, która zmienia się, kwestionuje świat i zachwyca się swoim paradoksalnym, kruchym pięknem. Ten bogaty i często zabawny tekst jest okazją do odniesienia się do złożoności gatunku autobiograficznego w jego relacji między rzeczywistością a twoją fikcją, ale także do refleksji nad poetycką konstrukcją osobowości i miejscem, jakie zajmuje w niej język. Za urządzeniem edukacyjnym podąża Amélie.


Produkty powiązane

Katalog: Metaphysique des tubes