Kategorie

Wydawcy

Rozkład materiału do podręcznika AMIS ET COMPAGNIE 3

Materiał nauczania zaplanowano na 64 godziny lekcyjne, na podstawie podręcznika Colette Samson AMIS ET COMPAGNIE 3, wyd. CLE International, 2011, do realizacji w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.