Wydawcy

Espacio Joven A1+. Podręcznik do hiszpańskiego. Klasa 8. Wersja MEN. PW + zawartość online

Editorial Edinumen

9788491790570

Nowość

Status: Dostępny

Średnia ocen 
0/5   (0)

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego decyzją MEN z 2017 roku. Oferta poza DOTACJĄ MEN! Zamówienia w ramach DOTACJI MEN prosimy składać drogą mailową - szkoly@nowela.pl

cena detaliczna:
39,90 zł
cena internetowa:

33,92 zł

Espacio Joven A1+ - NUMER MEN:826/2/2018

Podręcznik zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356)

Podręcznik dostosowany do poziomu uczniów klasy ósmej, spełniający wszystkie założenia podstawy programowej.

Mocne strony serii Espacio Joven:

  • atrakcyjna, dynamiczna szata graficzna,
  • współczesna tematyka, 
  • przejrzyste zestawienia zagadnień gramatycznych,
  • systematyczna weryfikacja poziomu kompetencji językowych,
  • sprawdzona formuła pracy przygotowująca do egzaminu ósmoklasisty,
  • bogata obudowa dydaktyczna dla nauczyciela.

Zeszyt ćwiczeń, nieodłączny element pracy z podręcznikiem Espacio Joven zawiera sześć rozdziałów, które odpowiadają rozdziałom z podręcznika i pozwalają na utrwalenie jego treści. Różnorodne ćwiczenia umożliwiają pracę nad słownictwem, strukturami gramatycznymi i krótkimi wypowiedziami pisemnymi. Uczeń może pracować indywidualnie z zeszytem ćwiczeń w domu lub w klasie.

Nagrania dost
ępne na www.portalromanisty.pl

 Korzystaj z dodatkowych funkcji w Bibliotece Audio:
- słuchaj,
- pobieraj,
- udostępniaj,
na dowolnym urządzeniu.

Życzymy przyjemnej nauki.

  Biblioteka Audio Nowela - Pobierz nagrania  

Produkty powiązane

Katalog: Espacio Joven A1+. Podręcznik do hiszpańskiego. Klasa 8. Wersja MEN. PW + zawartość online