Kategorie

Wydawcy

Edito B2 podręcznik + CD audio/2/

Didier

9782278058297

cena detaliczna:
99,00 zł
cena internetowa:

79,20 zł

Nowy produkt

Status: Dostępny

Opis

NOWOŚĆ

OPIS SERII:

Nowy, jednotomowy podręcznik dla osób pragnących doskonalić swoją znajomość języka francuskiego. Każdy z dziesięciu rozdziałów uwzględnia w równym stopniu rozwój pięciu kompetencji języ-kowych wskazanych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego, dla poziomu B2. Podejście zadaniowe – propozycje twórczych działań, projektów, wachlarz różnorodnych dokumentów autentycznych, szeroka tematyka, strony poświęcone utrwalaniu i pogłębianiu gramatyki i leksyki, końcowe testy ewaluacyjne. Materiały prezentujące różne sfery życia Francji oraz pobudzające wrażliwość interkulturową.
Produkty powiązane