x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Bescherelle Le Dictionnaire des difficultes

Hatier

2011

978-2-218-95195-4

9782218951954

Książka wyjaśnia trudności napotkane we francuskim na co dzień, we wszystkich sytuacjach, w których zachodzi potrzeba użycia języka mówionego czy pisanego:

  • wątpliwości co do ortografii, uzgodnienia w rodzaju i liczbie, koniugacji, konstrukcji, sformułowania i wymowy;
  • wątpliwości co do zagadnień gramatycznych;
  • przypomnienia poszczególnych reguł;
  • wyjaśnienia pojęć.
cena detaliczna:
86,60 zł
cena internetowa:

69,28 zł

Nowy produkt

Status: Ostatnie egzemplarze

Opis
Le dictionnaire des difficultes Bescherelle zwraca uwagę na najczęściej popełniane błędy. Podaje wiadomości o rozwoju języka : nowa ortografia, tworzenie form żeńskich zawodów i funkcji, anglicyzmy i neologizmy.

Le dictionnaire des difficultes Bescherelle podzielony jest na dwie duże części: le Dictionnaire d’ortographe i la Grammaire alphabetique. Podział ten pozwala na przejście od przykładu do reguły, od szczegółu do ogółu, aby jak najefektywniej opanować jak język francuski.

Le Dictionnaire d’ortographe

Sposób wyszukiwania poprzez słowo

Prosty i efektywny: wyszukujemy słowo, którego nie jesteśmy pewni, niezależnie od rodzaju trudności. Słownik ortograficzny zawiera wyjaśnienia dotyczące prawie 20 000 słów i wyrażeń i odpowiada na wszystkie pytania dotyczące słownictwa, jakie mogą pojawić się w sytuacjach codziennych, szkolnych lub zawodowych.

Rodziny słów

Postanowiliśmy w jednym artykule omówić słowo podstawowe i powstałe poprzez dodanie sufiksów derywaty. Taka organizacja rodzinami słów daje podwójną korzyść:

- pomaga zapamiętać ogólne zasady tworzenia słów (prudence, prudent, prudemment – dla tworzenia przysłówków; pardon, pardonner, wraz z „nn” dla czasowników tworzonych od rzeczowników kończących się na „-on”);

- podkreśla podobieństwa i różnice między słowem podstawowym i derywatem (hôtel, hôtelier, hôtellerie, z „ô”; ale infâme, z „â”, i infamie bez akcentu; conjuguer i conjugaison, bez „u” po literze „g”, itp.).

Jednakże, aby nie utrudniać wyszukiwani, derywaty są ułożone w porządku alfabetycznym gdy są zbyt oddalone od słowa podstawowego albo gdy wymagają osobnego artykułu.

Przykłady

Do wszystkich problematycznych słów dodano przykłady pozwalające czytelnikowi znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytanie.

Koniugacja

Za wyjątkiem czasowników regularnych kończących się na –er (np. chanter), reszta czasowników opatrzona jest numerem odwołującym do tabel ze stron 470-510. Jednakże, dla niektórych czasowników nieregularnych jak pleuvoir czy naître, które nie wpisują się w żaden model odmiany, podano całą koniugację na końcu artykułu.

Warianty ortograficzne

Kiedy dane słowo zapisuje się na dwa lub trzy sposoby, artykuł uporządkowany jest alfabetycznie według ortografii podstawowej, czyli formy regularnej lub najczęściej używanej.

Zmiany we francuskim: nowe słowa, nowa ortografia, nowe formy żeńskie

Rubryka „On recommende” informuje o dwóch rodzajach oficjalnych zaleceń dotyczących kwestii językowych:

- zaleceń komisji terminologicznych, zalecających użycie terminów zastępowanych często anglicyzmami, widniejących w Dzienniku Urzędowym;

- zaleceń wynikających z raportu Wysokiej Rady Języka Francuskiego co do adaptacji słów obcych lub co do tworzenia liczby mnogiej słów złożonych.

Rubryka „le Conseil superieur de la langue francaise propose” pozwala na zapoznanie się ze zmianami ortograficznymi zaproponowanymi w raporcie Dziennika Urzędowego z 1990 r., ale które jeszcze nie weszły do użycia.

Co do nazw zawodów i funkcji, które tradycyjnie używane były wyłącznie w formie męskiej, przy każdej z nich podano nową formę żeńską będącą już w użyciu lub zaproponowaną dopiero w Guide de la feminisation wydanym przez Institut national de la langue francaise w 1990 r.

Język rozwija się w swoim rytmie, a teksty drukowane (gazety, książki, podręczniki, itp.) nie uwzględniają jeszcze wszystkich zaproponowanych zmian ortograficznych. Niektóre z nich są już powszechnie zaakceptowane, co do reszty – przyszłość pokaże.

La Grammaire alphabetique

Jako że często zapominamy reguły gramatyczne oraz znaczenie użytych w nich słów, a także metody i terminologia podlegają zmianom z pokolenia na pokolenie, do słownika ortograficznego dołączony został rozdział z całą gramatyką francuską, uporządkowany alfabetycznie, dzięki któremu można:

- sprawdzić daną definicję, znaleźć wyjaśnienie, streszczenie dotyczące np. COD, uzgodnienia czasów, liczba mnogiej wyrazów złożonych,

- odnaleźć wszystkie reguły, wskazówki i porady przydatne do poprawnego wyrażania się w mowie i piśmie.

Tym samym, w części tej odnajdziemy wyjaśnienie terminów używanych w większości poradników gramatycznych (starszych i współczesnych) i ogólnych zasad pozwalających na doskonałe opanowanie francuskiego.

 

Produkty powiązane