x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Comprehension orale 3 2ed + CD audio

Cle International

9782090380088

Zestaw ćwiczeń uzupełniających pozwala na doskonalenie kompetencji rozumienia francuskiego na poziomie średniozaawansowanym. Może być używane na zajęciach lekcyjnych lub jako samouczek i pomaga przygotować się do egzaminu ustnego DELF B2.  

Edycja uaktualniona i uzupełniona

  • Ponad 200 ćwiczeń
  • 5 podsumowań
  • Odpowiedzi do ćwiczeń i transkrypcje
Płyta CD z 55 nagraniami trwającymi 90 min.
cena detaliczna:
96,00 zł
cena internetowa:

76,80 zł

Nowy produkt

Status: Ostatnie egzemplarze

Opis

Seria Competences to kolekcja praktycznych narzędzi pozwalających na ćwiczenie i rozwijanie różnych kompetencji na wszystkich poziomach nauki, od A1 do B2/C3.

Comprehension orale 3 pozwala na przygotowanie do egzaminu DELF na poziomie B2. Poziom kompetencji, jakie uczeń nabędzie podczas nauki odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

W skład zestawu wchodzi płyta CD zawierająca nagrania niezbędne do realizacji ćwiczeń. Może być wykorzystywana w dwojaki sposób:

Na zajęciach lekcyjnych: uczniowie wykonują ćwiczenia indywidualnie lub w grupach.

W domu: uczniowie mają możliwość wykorzystać podręcznik jako samouczek dzięki poprawnym odpowiedziom na końcu książki i ćwiczeniom do samodzielnej oceny nabytych umiejętności na końcu każdego rozdziału.

Metoda pedagogiczna Comprehension orale 3 jest zgodna z wymaganiami ESOKJ i wpisuje się w podejście zorientowane na działanie: ćwiczenia z odsłuchu mają za zadanie zwiększyć kompetencje ucznia w zakresie rozumienia i samodzielnego wypowiadania się (sformułowanie własnego zdania, wyrażenie swoich odczuć, zaangażowanie w rozmowę na zaproponowany temat).

Porządek książki

  • Książka obejmuje 15 lekcji pogrupowanych w 5 rozdziałów po 3 lekcje każda. Lekcje te ułożone są stopniowo poziomami od B1 do B2. Zaproponowane w nich materiały do nauki są więc coraz dłuższe i coraz trudniejsze.
  • Każda lekcja zawiera 3 podwójne strony skupiające się na praktycznych celach omówionych na pierwszej stronie.
  • Każdy rozdział kończy się dwoma stronami podsumowania (Bilan). Służą one samodzielnej ocenie, która wskazuje poziom przygotowania do egzaminu DELF B2. Podsumowanie podejmuje główne cele realizowane podczas rozdziału i pozwala uczniowi na samodzielną kontrolę postępów w nauce poprzez ćwiczenia z odpowiedziami.

 

Porządek lekcji

3 podwójne strony składające się na jedną lekcję dopełniają się wzajemnie pod względem słownictwa, gramatyki, jak również pod względem typów ćwiczeń.

Każda podwójna strona zawiera ćwiczenia sprawdzające rozumienie nagrania, jak również narzędzia leksykalne i gramatyczne dostosowane do celów, jakie uczeń powinien osiągnąć podczas każdej lekcji. Każda podwójna strona zawiera jedno nagranie. Pierwsza wprowadza w tematykę lekcji i sprawdza ogólne, a następnie szczegółowe rozumienie nagrania, druga sprawdza rozumienie nagrania oraz zawiera związane z nim ćwiczenie na wypowiedź ustną – podanie informacji z nagrania, wyrażenie swojej opinii, itp. Trzecia podwójna strona także sprawdza ogólne i szczegółowe rozumienie nagrania. Pytania są jeszcze bardziej szczegółowe, więcej jest pytań otwartych, wymagających umiejętności przeformułowania informacji. Wreszcie, uczeń musi zapoznać się z narzędziami językowymi, których znajomość stanowi cel danej lekcji, a następnie samodzielnie je wykorzystać w ćwiczeniach ustnych w interakcji z grupą lub nauczycielem, np. rozmowa na temat poruszany w nagraniu, debata, itp.

Produkty powiązane