x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Bescherelle 3 Grammaire

Hatier

978-2-218-95200-5

9782218952005

W nowym wydaniu Bescherelle Grammaire proponujemy jasny, wyczerpujący i zaktualizowany opis gramatyki języka francuskiego.
cena detaliczna:
71,80 zł
cena internetowa:

61,03 zł

Nowy produkt

Status: Niedostępny

Opis

Praca analizuje fundamentalne pojęcia gramatyczne i ilustruje je za pomocą licznych przykładów z komentarzami. Wyjaśnia metodycznie i prostym językiem, zrozumiałym dla wszystkich, funkcjonowanie danego słowa, zdania lub tekstu.

Grupuje w formie streszczenia najważniejsze zagadnienia gramatyki tradycyjnej i nowości gramatyki współczesnej. Posługuje się zwyczajowymi pojęciami („przysłówek”, „podmiot”, „dopełnienie”, itp.), ale odświeża też analizę niektórych konstrukcji za pomocą terminów częściej używanych i bardziej precyzyjnych. Bescherelle grammaire oferuje tym samym wszystkie elementy potrzebne do dokładnego zrozumienia i poprawnego użycia języka.

Przy poszczególnych rozdziałach, w zależności od poruszanego tematu, podawane są wytyczne reform ortograficznych zaproponowanych przez Wysoką Radę Języka Francuskiego w 1990 r.

 

Praktyczna gramatyka

  • Bescherelle Grammaire odpowiada na pytania, które mogą nurtować każdego, kto chce poprawnie pisać i mówić. Trudności są różnorodne: uzgodnienie czasownika i participe passé, użycie zaimków, użycie trybu łączącego, itp. Odpowiedzią na te problemy, a także wiele innych, są zwięzłe i treściwe streszczenia, które czytelnik znajdzie na końcu rozdziałów.
  • Dwie specjalne rubryki, pojawiające się we wszystkich rozdziałach, są w całości poświęcone praktycznym poradom:

- „Pour mieux écrire” wskazuje, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów, jak poprawić niezręczną konstrukcję albo doprecyzowuje reguły uzgadniania;

- „L’oral et l’écrit” przypomina, że niektóre wyrażenia, używane w języku mówionym, nie zawsze są akceptowane w języku pisanym.

  • Z kolei w rubryce „Grammaire et style” znajdują się fragmenty z powieści, poezji lub sztuk teatralnych, pokazujące jak omawiane zagadnienia gramatyczne wykorzystywane są w literaturze.

Przejrzysta organizacja

  • 39 rozdziałów rozmieszczono w ośmiu częściach:

NOTIONS DE BASE

LES PRINCIPALES FONCTIONS DANS LA PHRASE

LE NOM ET LE GROUPE NOMINAL

LE VERBE ET LE GROUPE VERBAL

LES AUTRES MOTS ET GROUPS DE MOTS

LA PHRASE

LA PHRASE COMPLEXE ET LES PROPOSITIONS SUBORDONNEES

TEXTE ET DISCOURS

 

Na końcu zamieszczono indeks wszystkich użytych pojęć.

  • Każdy rozdział jest poświęcony jednemu wybranemu zagadnieniu gramatycznemu. Podzielony jest na krótkie paragrafy, z których każdy prezentuje jeden aspekt zagadnienia. Wszystkie paragrafyponumerowane, a odwołania obecne w tekście i w końcowym indeksie pozwalają łatwo odnaleźć szukany paragraf.

Książka dla wszystkich

  • Uczniowie i studenci odnajdą w Bescherelle Grammaire przewodnik pomagający zapoznawać się z zasadami języka francuskiego podczas całego cyklu kształcenia.
  • Nauczyciele i wszyscy zainteresowani językiem otrzymują książkę biorącą pod uwagę zmiany, jakie zaszły we współczesnej gramatyce.
Produkty powiązane