x

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi!

+48 61 670 66 92

zamowienia@nowela.pl

Infolinia czynna od
Poniedziałku do Piątku
w godzinach 8:00 - 16:00

Kategorie

Wydawcy

Bescherelle l'ortographe pour tous

Hatier

978-2-218-95199-2

9782218951992

Podwójny cel

- Pozwolić czytelnikowi zrozumieć i zapamiętać reguły, stałe mechanizmy i użycie pisanej francuszczyzny.

- Podać natychmiastową odpowiedź na pytanie dotyczące słowa lub danego zagadnienia ortograficznego.

cena detaliczna:
71,80 zł
cena internetowa:

57,44 zł

Nowy produkt

Status: Dostępny

Opis

Podział na 6 części

Bescherelle ortographe liczy 6 rozdziałów.

- 5 pierwszych omawia wszystkie mechanizmy rządzące pisaną francuszczyzną.

- Szósta zawiera zbiór trudności spotykanych we francuskim powszechnym oraz indeks pojęć i słów wyjaśnionych w pracy.

 

Pięć pierwszych części

- Każda z tych części łączy ortografię z jednym z aspektów francuskiego pisanego:

- wymowa i alfabet fonetyczny,

- interpunkcja i główne zasady użycia znaków typograficznych,

- słownictwo i zasady tworzenia wyrazów,

- koniugacja i formy czasownikowe,

- gramatyka i reguły uzgadniania.

Każda część jest podzielona na rozdziały i paragrafy.

Każdy rozdział prezentuje dany temat wraz z kontekstem jego występowania (akcenty, rodzaj, uzgodnienie czasowników, itp.) i może być czytany jako samodzielna całość.

Ponumerowane paragrafy strukturyzujące rozdziały omawiają wszystkie pojęcia i zagadnienia ortograficzne, które trzeba poznać, aby dobrze opanować pisaną francuszczyznę.

 

Zestaw trudności powszechnego francuskiego

- Szósta część ma na celu dostarczenie natychmiastowej odpowiedzi na każde pytanie o ortografię jednego z 2 000 słów, zarówno jeśli chodzi o słowo samo w sobie (gène czy gêne?) lub o kontekst jego użycia (des yeux bleus, des yeux bleu clair; elle s’est permis de; ils se sont succédé, itp.). Sposoby użycia są zilustrowane licznymi przykładami.

- System odniesień do paragrafów z poprzednich pięciu części pozwala na przejście od zagadnienia pojedynczego do ogólniejszego.

 

Praca wyczerpująca i dostępna dla wszystkich

Le Bescherelle ortographe jest wyczerpujący, dostępny dla wszystkich, praktyczny, otwarty na nowe słowa i nowe użycia.

- Wyjaśnione są wszystkie wiadomości gramatyczne niezbędne do zrozumienia danej reguły. Wszystkie reguły są opatrzone przykładami. Jeśli to potrzebne, dodane są pisy, komentarze, porady i wyjaśnienia.

- Podawane są warianty ortograficzne, jeśli istnieją w użyciu albo jeśli odnoszą się do propozycji zmian ortograficznych Wysokiej Rady Języka Francuskiego. W takiej sytuacji oznaczone są symbolem N.ORT.

Wyrażamy nadzieję, że uwaga, z jaką spotka się Bescherelle ortographe uczyni z tek pracy narzędzie skuteczne i odpowiadające aktualnym potrzebom, niezbędne wszystkim tym, pragną opanować mechanizmy funkcjonowania pisanej francuszczyzny.

Produkty powiązane